Zimska služba je pripravljena na snežne padavine

datum: 16.11.2007

kategorija: Novice

 

Upravljavci državnih cest in avtocest na 15. november vsako leto uradno vzpostavijo zimsko službo, ki po najboljših močeh skrbi za prevoznost cest v zimski sezoni. Tudi letos k sodelovanju pozivajo voznike, ki lahko k boljšemu pretoku prometa in na sploh manjši zmedi ob sneženju prispevajo z ustrezno zimsko opremo svojega vozila in strpnostjo.

DRSC - glavne in regionalne ceste
Direkcija Republike Slovenije za ceste – DRSC skrbi za prevoznost nekaj več kot 5800 kilometrov hitrih, glavnih in regionalnih cest. Za prevoznost teh cest bo letos skrbelo 1169 delavcev, ki bodo imeli na voljo 382 plugov, 312 posipalcev, 32 snežnih rezkarjev in 631 drugih vozil, predvidoma pa bodo porabili med 45.000 in 50.000 ton posipnih materialov in približno 320.000 litrov magnezijeve raztopine. Za zimsko službo in posipne materiale so to zimo predvidene kar 4 milijarde tolarjev sredstev.

DARS - avtoceste in hitre ceste
V Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS bo za 465 kilometrov avtocest in več kot 130 kilometrov priključkov skrbelo 320 ljudi s 138 plugi, 110 posipalci in 20 rezkarji. Letos predvidevajo, da bodo porabili 16.000 ton različnih posipnih materialov. Za pluženje avtocest bo skrbelo nekaj več kot 30 plužnih skupin, obhodni čas posamezne skupine pa znaša okoli dve uri.

Sicer se smatra, da je prevoznost avtocest in hitrih cest zagotovljena, če višina snega ne presega 10 centimetrov (na drugih cestah 15 centimetrov). Pri tej višini snega je vožnja z ustrezno opremljenim vozilom še vedno možna. Ob močnem sneženju in zametih skušajo vzdrževalci zagotoviti prevoznost vsaj enega pasu avtoceste. Pri načrtovanju dela zimske službe si v DARS pomagajo z napovedmi hidrometeorološkega zavoda.

Kot vsako leto je tudi letos največ težav pričakovati na vzponih, kot so na avtocestnih odsekih Vrhnika – Logatec in Grosuplje - Višnja Gora, na novo pa bo letos na preizkušnji nov odsek Karteljevo – Novo mesto. Nikakršna izjema letos ne bodo tudi ostale ceste s svojimi kritičnimi odseki, kot so: Radovljica – Podvin - Podtabor, Lenart – Gornja Radgona, Kamnik – Gornji Grad, Kamnik – Vransko, Škofljica – Turjak, Velenje - Mislinja, Novo mesto - Metlika in drugi.

Izločanje tovornih vozil
Zgoraj omenjene težave so običajno predvsem posledica slabo opremljenih tovornih vozil oziroma neupoštevanje odloka o samoizločanju. Tovorna vozila, ki ob zdrsu ovirajo tudi zimsko službo, je najtežje odstraniti. Na avtocestah je sicer predvidenih 39 mest za izločanje, ki lahko sprejmejo nekaj več kot 1000 tovornih vozil, na nekaterih odsekih pa je predvideno izločanje na odstavnih pasovih oz. tudi že na mejnih prehodih. Upravljavci so se letos s policijo dogovorili o poostrenem nadzoru nad opremo tovornih vozil, ki vstopajo v Slovenijo in jih pozvali k bolj striktnemu kaznovanju v primeru neupoštevanja predpisov.

Zagotavljanje prevoznosti prelaza VršičVršiška cesta je ena tistih, ki sodijo med geografsko zelo zahtevna območja, pluženje na njej pa bo potekalo vse dokler bo Agencija RS za okolje smatrala, da na njej ne obstaja nevarnost proženja plazov. V nasprotnem primeru se bo cesta čez prelaz zaprla za ves promet.

Obveščanje
AMZS letos ne obvešča več o stanju na cestah, saj sta DRSC in DARS marca 2006 ustanovila Prometno - informacijski center za državne ceste. Vozniki bodo tako vse informacije o prevoznosti cest lahko pridobili pri operaterjih na telefonski številki 01 518 8 518 ter na spletni strani www.promet.si

(Vir:AMZS)

nazaj Fotogalerija