Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

datum: 12.04.2012

kategorija: Novice

 

Na podlagi določil 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS, št. 67/07 in 100/07-popr.) družba CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, objavlja naslednje sporočilo:

CPK d.d. obvešča zainteresirane javnosti, da sta nas:

- družba Marles d.d., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, dne 12.4.2012 obvestila, da je dne 11.4.2012 odsvojila 53.770 delnic družbe CPK d.d. (oznaka CKPG), kar predstavlja 12,3365 odstotni delež glasovalnih pravic, tako, da znaša skupni delež glasovalnih pravic po spremembi 0,00 % vseh glasovalnih pravic

in

- družba Numina d.o.o., Kersnikova 5, 1000 Ljubljana, dne 12.4.2012 obvestila, da je dne 11.4.2012 pridobila 53.770 delnic družbe CPK d.d. (oznaka CKPG), kar predstavlja 12,3365 odstotni delež glasovalnih pravic, tako, da znaša skupni delež glasovalnih pravic po spremembi  80,3661 % vseh glasovalnih pravic.


Koper, 12.4.2012

CPK d.d.
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper

nazaj Fotogalerija