Preklic 28. redne seje skupščine

datum: 28.08.2017

kategorija: Novice

 

Koper, 28. 8. 2017PREDMET: PREKLIC 28. REDNE SEJE SKUPŠČINE


Na podlagi določil veljavne zakonodaje upravni odbor delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, preklicuje 28. redno sejo skupščine delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicano za  29. 8. 2017 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje.

Datum novega zasedanja skupščine bo objavljen naknadno.

To obvestilo bo dne 28. 8. 2017 objavljeno na enak način kot sklic 28. redne seje skupščine delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, in sicer na spletnih straneh družbe www.cpk.si in na spletni strani Ajpes.


                                   

Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

nazaj Fotogalerija