vloga za zaposlitev

V kolikor bi želeli svoje sposobnosti uresničevati v kolektivu CPK d.d., vas vabimo, da se vpišete v našo bazo potencialnih kandidatov za zaposlitev. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov bodo podatki namenjeni izključno za potrebe izbirnega postopka in se bodo shranjevali v skladu z zakonom le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili pridobljeni.


Osebni podatki

Ime*:

Priimek*:

Datum rojstva*:

Naslov*:

Kraj in poštna številka*:

Telefon*:

E-naslov:


Podatki o izobrazbi

Navedite naziv šole in izobrazbo/poklic, ki ste ga pridobili ob zaključku šolanja!

Naziv šole*:

Pridobljeni poklic*:

Leto zaključka šolanja*:

Opomba: V primeru, da študirate oz. nameravate nadaljevati šolanje, vpišite trenutni status


Znanja tujih jezikov

aktivnotekočedobroslabšene obvladam
angleški
nemški
italjanski
francoski

drugo :


Računalniška znanja

odličnozelo dobrodobroslabšene obvladam
word
excel
access
navision
internet
el. pošta

drugo :


Dodatna izobraževanje in usposabljanja

Navedite katera znanja poleg formalne izobrazbe že imate.
(Naziv/vsebina izpopolnjevanja,tečaji, seminarji, delavnice, ter trajanje)


Ali imate opravljen vozniški izpit in katere kategorije?


nimam A B C D E F


DELOVNE IZKUŠNJE

Vpišite dosedanje delovne izkušnje, redne in honorarne zaposlitve.
(organizacije, čas zaposlitve, delovno mesto, delovne naloge)

Razlogi za menjavo zaposlitve:

Navedite glavne, konkretne in specificne razloge, zaradi katerih želite zamenjati dosedanjo zaposlitev.

Delovna doba (skupno število let zaposlitve):


ŽELJE IN PRIČAKOVANJA

Na katerih področjih se počutite najbolj suvereno? V čem ste najboljši? S čim imate največ izkušenj?

Kaj smatrate za vaš največji uspeh v karieri. Na kaj ste še posebej ponosni?

Delo, ki bi ga želeli opravljati na CPK, d.d.

Kaj pričakujete od dela na CPK, d.d.?

Kakšen delovni čas si najbolj želite?

Kolikšen neto osebni dohodek pričakujete glede na vaše sposobnosti in izobrazbo?

Ali se nameravate še izobraževati?


OSEBNOSTNE LASTNOSTI

Katere so vaše osebnostne lastnosti, kaj vas po vašem mnenju uvršča pred druge kandidate?


PROSTI ČAS

Aktivnosti oz. hobiji v prostem času :


OPOMBE, VPRAŠANJA, KOMENTARJIIzjava o resničnosti navedenih podatkov :
DA Izjavljam, da so podatki in informacije, ki sem jih posredoval-a resnični.

Soglasje za vpis v bazo podatkov :

Fotogalerija