trenutna gradbišča

Trenutna gradbišča:

 

 

 1. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
 2. Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021 - DRSI
 3. Urejanje komunalne infrastrukture Hrašče - Občina Postojna
 4. Vzdrževalna asfalterska dela na pristaniški infrastrukturi Luke KP v letu 2021 - Luka Koper
 5. Obnova hidrantnega omrežja v skladiščih - Luka Koper
 6. Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce Štanjel - Dutovlje - DRSI
 7. Rekonstrukcija komunalne infrastrukture - Obćina Kostrena 
 8. Ureditev hale Ungarija - AURIMEX
 9. Protiprašna zaščita makadamske ceste R3-746 - DRSI
 10. Prenova ceste Parje - Juršče - Občina Pivka
 11. Izgradnja parkirališta uz NK Halubjan - Občina Viškovo
 12. Obnova vozišča Šmarje-Puče - MOK
 13. Ureditev JP Blekova vas-Logatec - Občina Logatec