trenutna gradbišča

Trenutna gradbišča:

 

 1. Rušitev in preureditev cestninskih postaj - DARS
 2. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
 3. Ureditev ceste skozi Štanjel - DRSI
 4. Preplastitev ceste Pudob-Kozarišče - DRSI
 5. Rekonstrukcija ceste Šepulje - Dobravlje - Občina Sežana
 6. Ureditev kolesarske in šolske poti na Vrhniki - Občina Vrhnika
 7. Sanacija občinskih cest na območju zaselka Rožnik - Občina Ankaran
 8. Dodatni vhod v pristanišče za osebna vozila - Luka Koper
 9. Plato Sežana - Luka Koper
 10. Mini krožno križišče Pobegi - DRSI
 11. Urejanje komunalne infrastrukture Hrašče - Občina Postojna
 12. Ureditev ceste skozi Begunje - DRSI