trenutna gradbišča

Trenutna gradbišča:

 

 

 1. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
 2. Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
 3. Urejanje komunalne infrastrukture Hrašče - Občina Postojna
 4. Vzdrževalna asfalterska dela na pristaniški infrastrukturi Luke KP v letu 2020 - Luka Koper
 5. Obnova voziščne konstrukcije Vogrsko Šempeter - DARS
 6. Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa - Občina Vrhnika
 7. Obnova R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Novokračin
 8. Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih - MOK
 9. Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo - Občina Izola
 10. Sanacija ceste v Dekanih - MOK
 11. Preplastitev treh odsekov občinskih cest (Seča, Lonzan, Nova vas) - Občina Piran