trenutna gradbišča

Trenutna gradbišča:

 

 

 1. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
 2. Preplastitev voziščne konstrukcije Gabrk - DARS
 3. Preplastitev voz. konst. Kozina - Črni Kal - Sermin - DARS
 4. Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021 - DRSI
 5. Urejanje komunalne infrastrukture Hrašče - Občina Postojna
 6. Vzdrževalna asfalterska dela na pristaniški infrastrukturi Luke KP v letu 2021 - Luka Koper
 7. Obnova hidrantnega omrežja v skladiščih - Luka Koper
 8. Prenova ceste Parje - Juršče - Občina Pivka
 9. Ureditev JP Blekova vas-Logatec - Občina Logatec
 10. Gradnja infrastrukture Tržaške cest - DRSI
 11. Ruda-Valeta - DRSI
 12. Preplastitev ceste Koper-Dragonja-DRSI
 13. Sanacija ceste Podgrad - Ilirska Bistrica - DRSI
 14. Rekonstrukcija ceste Koper-Dragonja-DRI
 15. Izgradnja ceste za Biatlonski center - Občina Cerknica