trenutna gradbišča

Trenutna gradbišča:

 

 

  1. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
  2. Krožišče Markovščina - DRSI
  3. Urejanje komunalne infrastrukture Hrašče - Občina Postojna
  4. Ureditev ceste skozi Begunje - DRSI
  5. Posodobitev makadamske ceste RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - DRSI
  6. Urejanje komunalne opreme Ovčje Staje I. faza - Občina Postojna
  7. Komunalno opremanje Jagodje - Šared - Občina Izola
  8. HC Vogrsko - Šempeter - DARS