trenutna gradbišča

Trenutna gradbišča:

 

 

  1. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
  2. Krožišče Markovščina - DRSI
  3. Urejanje komunalne infrastrukture Hrašče - Občina Postojna
  4. Ureditev ceste skozi Begunje - DRSI
  5. Urejanje cest, igrišč in ostalij javnih površin - Občina Postojna
  6. HC Vogrsko - Šempeter - DARS
  7. Izgradnja zbirnega centra v Hudem Vrhu
  8. Sanacija transportne poti S3 od K14 do KŽ11 - Luka Koper
  9. Kolesarska steza in pešpot vzhodna Anakaranska vpadnica - MOK
  10. Semaforizacija križišča Unec - Občina Cerknica