trenutna gradbišča

Trenutna gradbišča:

 

  1. Rušitev in preureditev cestninskih postaj - DARS
  2. Investicijsko vzdrževalna dela na voz. AC in HC - DARS
  3. Sanacija občinskih cest na območju zaselka Rožnik - Občina Ankaran
  4. Urejanje komunalne infrastrukture Hrašče - Občina Postojna
  5. Ureditev ceste skozi Begunje - DRSI
  6. Posodobitev makadamske ceste RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - DRSI
  7. Urejanje komunalne opreme Ovčje Staje I. faza - Občina Postojna