predstavitev

V CPK d.d. izvajamo dela na področju novogradenj, modernizacij in rekonstrukcij cest, gradnjo kanalizacijskih omrežji, izvedbo zunanjih ureditev, parkirišč, športno-rekreacijskih površin, sanacijo plazov, usadov in podobnih objektov. Skupaj z enoto mehanizacije zaposlujemo 128 delavcev različnih kvalifikacij in izobrazbenih stopenj: voznike, mehanike, strojnike, zidarje, asfalterje, delovodje in vodje gradbišč.

CPK d.d. gradi svoj nastop in prepoznavnost na 50 letni tradiciji. Kdor se v tem času ni izkazal kot dober gradbenik, strateg ali tehnolog, se ne bi mogel obdržati na trgu. Naša družba je iz leta v leto močnejša. Objekta, si so nam zaupani v gradnjo, zgradimo kakovostno in v dogovorjenem roku.

Izkušnje iz cestogradnje smo prenesli tudi v klasično gradbeništvo. Tudi pri izvajanju visokih gradenj uspešno in kakovostno izvajamo vse dela zato se tudi na tem področju ne bojimo nobenega izziva.  

Pripravljeni smo na novosti in spremembe, ker imamo strokovno usposobljene in izkušene delavce. Veliko materialov, ki jih vgrajujemo, naredimo sami, za večino vgrajenih materialov sami opravimo nadzor kakovosti. Ob tem zaposlene neprestano izobražujemo in seznanjamo z novimi tehnologijami in drugačnimi sistemi gradnje.

Vizitka

Telefon: 05 689 03 21
Faks: 05 689 03 01

Fotogalerija