prosta delovna mesta

V družbi CPK d. d. se zavedamo, kako pomemben je razvoj sodelavcev za ohranjanje konkurenčnosti v dinamični panogi, s katero se naša družba ukvarja. Zato iščemo ambiciozne, zagnane in sposobne sodelavce, ki si želijo novih izzivov in bodo v naš kolektiv doprinesli novo energijo ter novo moč. 

Prepričani smo, da sta kakovosten in strokoven kader ključ do uspeha družbe in da so ljudje tisti, ki ustvarjajo pozitivno klimo v družbi. Zato vas vabimo, da prijave, vključno z življenjepisom in potrdilom o izobrazbi, pošljete po pošti na naslov: CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

CPK, d. d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, zaposli:

GRADBENI DELOVODJA (m/ž)

Potrebujemo nove sodelavce na področju gradbeništva, ki bodo s svojimi dosedanjimi izkušnjami pripomogli k boljšemu doseganju ciljev družbe.

KAJ NUDIMO:

 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje.

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednjo šolo gradbene ali druge ustrezne smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 •  samoiniciativnost, samostojnost, gospodarnost, sposobnost odločanja in organiziranja.

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • načrtovanje, organiziranje in kontroliranje dela na gradbišču,
 • vodenje vseh potrebnih evidenc,
 • odgovornost za gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • zagotavljanje pogojev za varno delo.

Če te delo gradbenega delovodje zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15.maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si.

 


NABAVNI REFERENT (m/ž)

Potrebujemo novega sodelavca na področju nabave in investicij, ki bo s svojimi dosedanjimi izkušnjami pripomogel k boljšemu doseganju ciljev družbe.

KAJ NUDIMO:

 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje.

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednjo šolo ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • samoiniciativnost, samostojnost, gospodarnost, sposobnost odločanja in organiziranja.

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • nabavljanje naročenih materialov in drugih artiklov v ustrezni kvaliteti, količini in ceni,
 • spremljanje gibanja cen,
 • odenje vseh potrebnih evidenc.

Če te delo nabavnega referenta zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15.maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si.

 

SKUPINOVODJA v skupini za signalizacijo

 Od kandidatov/k pričakujemo:

 • strokovno izobrazbo V. ali IV. stopnje zahtevnosti strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri,
 • izpit B, C kategorije,
 • željene delovne izkušnje v cestnem prometu, organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:

vodenje in nadziranje dela manjše skupine na terenu; razporeditev in koordiniranje del  v skupini; pomoč pri vodenju dokumentacije o delih; odgovornost za potek dela in delovnega  procesa na terenu; priprava popisov na terenu in vodenje akcij na svojem področju;  naročanje in sprejemanje materiala; vodenje evidenc;  po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

KAJ NUDIMO:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom,
 • mentorstvo v času poskusne dobe pod okriljem izkušenih mentorjev,
 • redna in dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dodatek za delovno uspešnost,
 • dinamično delovno okolje.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto SKUPINOVODJA v skupini za signalizacijo.

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA PRAVNO IN ORGANIZACIJSKO PODROČJE v kadrovski službi v Hrpeljah (m/ž)

V kadrovski službi potrebujemo novega sodelavca na delovnem mestu strokovni sodelavec za pravno in organizacijsko področje.

KAJ NUDIMO:

 • dinamično in urejeno delovno okolje,
 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • pogodbo za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.
   

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje tujega jezika,
 • poznavanje področja razvoja kadrov in izobraževanja,
 • pripravljenost dela v timu,
 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost odločanja in organiziranja.
   

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje vseh kadrovskih postopkov,
 • spremljanje razvoja kadrov in napredovanja zaposlenih,
 • vzdrževanje kadrovske evidence in sistema plač
 • pripravljanje podlag za sklepanje pogodb in aktov,
 • dela in naloge s področja zavarovalništva in kadrov,
 • pripravljanje poročil,
 • pripravljanje ustrezne dokumentacije za različne zakonske postopke,
 • načrtovanje, pripravljanje, usklajevanje, nadziranje, skrb za ažurnost in urejenost internih aktov in pravilnikov.
   

Če želiš postati del naše ekipe svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si.

 

OBRAČUNSKI TEHNIK ZA POSEBNE PROJEKTE - VISOKE GRADNJE (m/ž)

V enoti PC Posebni projekti potrebujemo novega sodelavca na delovnem mestu obračunski tehnik. 

KAJ NUDIMO:

 • dinamično in urejeno delovno okolje,
 • možnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • pogodbo za določen čas enega leta s 3-mesečnim poskusnim delom, 
 • možnost dolgoročnega sodelovanja.

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednja ali višja šola gradbene smeri (V. ali VI. stopnja), 
 • 1 leto delovnih izkušenj na projektih visokih gradenj,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • obvladovanje računalniških programov,
 • natančnost in zanesljivost.

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvedba izmer količin na gradbiščih v skladu s pogodbo in predračunom,
 • izvajanje zavarovanja gradbišč v skladu s predpisi,
 • vodenje gradbene knjige in dnevnika,
 • vodenje materialnih evidenc,
 • obračunavanje situacij.


Če želiš postati del naše ekipe nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si. 

 

VODJA DEL – VODJA GRADBIŠČA (visoke gradnje) (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:

 • visoka, višja ali srednja šola gradbene smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov visokih gradenj,
 • vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo,
 • želena znanja: naravnanost k timskemu delu, vodstvene veščine.

Opis delovnega mesta:

 • načrtovanje, organiziranje in kontroliranje dela na gradbišču,
 •  poznavanje področne zakonodaje,
 • vodenje vseh potrebnih evidenc,
 • odgovornost za gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • zagotavljanje pogojev za varno delo.

Kaj nudimo:

 • dinamično in urejeno delovno okolje,
 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • službeno vozilo,
 • mentorstvo pod okriljem izkušenih mentorjev,
 • delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si.

 

VOZNIK (m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:

 • poklicno šolo strojne, mehanične ali druge ustrezne smeri (IV. stopnja)
 • 6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
 • pridobljeno licenco za voznika in veljavno kodo 95,
 • vozniški izpit B in C-kategorije,
 • prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami C in E- kategorije ter izkušnjami s TGM.


Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.
 

VZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV V ENOTI KAMNOLOM ČRNI KAL (m/ž)

Na področju proizvodnje, v enoti kamnolom Črni Kal, potrebujemo novega sodelavca na delovnem mestu vzdrževalec strojev in naprav.

 KAJ NUDIMO:

 • možnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje s sodobnim postrojenjem in mehanizacijo,
 • pogodbo za nedoločen čas s poskusno dobo treh mesecev
   

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednja ali alternativno srednja šola strojne ali mehanične smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit C kategorije,
 • izpit iz varstva pri delu,
 • tečaj za strojnika zahtevnih strojev – TGM,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela, za nemoteno obratovanje strojev, vozil in naprav,
 • natančnost in zanesljivost.
   

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • vzdrževanje strojev in naprav,
 • vožnja demperja.

Če te delo vzdrževalca strojev in naprav zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si.

 

ASFALTER (m/ž)

KAJ NUDIMO:

 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje,
 • pogodbo za določen čas enega leta z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • poklicna šola ustrezne smeri,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • izpit iz varstva pri delu in NPK za asfalterje,
 • natančnost in zanesljivost.

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje del pri polaganju asfalta.


Če te delo asfalterja zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si

 

VODJA POSEBNEGA PROJEKTA TUJINA (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka, višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov nizkih in visokih gradenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo

Opis delovnega mesta:
Vodenje posebnih projektov na tujih trgih: načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, analiza trga, spremljanje javnih razpisov in poznavanje področne zakonodaje, pridobivanje del s pripravo ponudb v skladu z razpisno dokumentacijo, pridobivanje vseh dokumentov, potrebnih za pripravo in oddajo pravilnih ponudb, sodelovanje v vseh fazah postopka pridobitve javnega naročila, vodenje in organiziranje poslovnih stikov z namenom izvedbe projektov, vodenje in usmerjanje postopkov pri izvedbi projekta v sodelovanju z ostalimi službami v družbi, sodelovanje pri pripravi pogodb in druge dokumentacije, vodenje evidenc, vodenje in organiziranje del na gradbiščih od pričetka del do predaje investitorju.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si


KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE (m/ž)
v oddelku za komercialo

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoko ali alternativno višjo strokovno izobrazbo - VII. oz. VI. stopnje zahtevnosti gradbene smeri,
-          2 leti delovnih izkušenj v stroki,
-          vozniški izpit B kategorije,
-          prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi kvalifikacijami: opravljen strokovni izpit, aktivno znanje tujega jezika, obvladovanje računalniških programov, poznavanje postopkov javnega naročanja.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, raziskovanje tržišča in pridobivanje del, priprava razpisne dokumentacije in analiz, pripravljanje ponudb in pogodb, izdelovanje zahtevnih pred kalkulacij in kalkulacij, priprava cenikov del ter druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE.


STROJNIK (m/ž)

v enoti Vgrajevanje asfalta

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, ali drugo ustrezno izobrazbo, IV. stopnja,
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM z izkušnjami.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje zemeljskih in gradbenih del z delovnimi stroji, tekoče vzdrževanje in čiščenje strojev, redno obveščanje nadrejenega o okvarah na stroju in o ugotovljenih nepravilnostih ter ostale naloge.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen čas 6 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v enoti Vgrajevanje asfalta.


STROJNIK (m/ž)

v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-       poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, IV. stopnja,
-       6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-       opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM,
-       vozniški izpit B-kategorije in lastno vozilo, tečaj TGM
-       prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami TGM ter izkušnjami C in E kategorije.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen  čas 12 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si 

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v PC Mehanizacija.


Fotogalerija