prosta delovna mesta

Iščemo nove sodelavce

V družbi CPK d.d. se zavedamo, kako pomemben je razvoj sodelavcev za ohranjanje konkurenčnosti v dinamični panogi, s katero se naše podjetje ukvarja. Zato iščemo ambiciozne, zagnane in sposobne sodelavce, ki si želijo novih izzivov in v kolektiv doprinesti novo energijo ter novo moč za bolj uspešno poslovanje.

V dinamičen kolektiv vabimo gradbenike, ekonomiste, komercialiste, pravnike, informatike in druge, ki bodo visoko zavzeti in motivirani.

Prepričani smo, da sta kakovosten in strokoven kader ključ do uspeha družbe in da so ljudje tisti, ki ustvarjajo pozitivno klimo v družbi, zato vas vabimo, da prijave skupaj z življenjepisom in potrdilom o izobrazbi pošljete po pošti na naslov: CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-pošto: info@cpk.si.


CPK, d.d. družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, zaposli:

 

1 strokovni sodelavec za varstvo pri delu (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          izobrazba: višja šola družboslovne ali druge ustrezne smeri, VI. stopnja,
-          zahtevane delovne izkušnje: 2 leti,
-          natančnost, zanesljivost, organizacijske sposobnosti in sposobnost komuniciranja,

Zahtevana znanja:
-      strokovni izpit iz varstva pri delu,
-      izpit za pooblaščenca za požarno varnost
-      vozniški izpit B kategorije

Želeno znanje:
-      pasivno znanje tujega jezika (angleščine ali italijanščine),
-      tečaj za pridobitev osnovnih pedagoško andragoških znanj za izvajalce usposabljanja za varno delo
-     strokovni izpit o varstvu pri delu za koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih.

Opis delovnega mesta:

Spremljanje zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, pripravlja osnove za interne predpise, organizira in izvaja preizkuse znanja iz VPD, svetuje vodjem za izvajanje predpisov iz VPD, kontroliranje izvajanja ukrepov iz VPD, vodenje evidenc, sestavljanje poročil, izvajanje aktivnosti za varno in zdravo delo v družbi ter druga dela.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 6 mesece, z možnostjo podaljšanja.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si najkasneje do 17. 8. 2018.

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto strokovni sodelavec za varstvo pri delu.

1 VODJA MEHANIČNE DELAVNICE (m/ž)
PC Mehanizacija (Kraj dela: Hrpelje)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          višjo ali alternativno srednjo šolo strojne ali druge ustrezne smeri, VI. ali V. stopnja,
-          vozniški izpit B kategorije,
-          zahtevane delovne izkušnje: 2 leti,

Opis delovnega mesta:
-          vodenje, načrtovanje, organiziranje defektaža popravil,
-          usklajevanje in kontroliranje dela,
-          zahtevnejše vzdrževanje vozil, strojev in naprav,
-          naročanje in sprejemanje rezervnih delov in drugega materiala za potrebe mehanične delavnice,
-          količinski in kvalitetni prevzem naročenih rezervnih delov in drugega materiala,
-          vodenje potrebnih evidenc,
-          zagotavljanje izvajanja varnostnih predpisov v mehanični delavnici,
-          obveščanje nadrejenega o ugotovljenih nepravilnostih,
-          ostale naloge po navodilih in odredbi delodajalca.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje  za  določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 3 mesece, z možnostjo podaljšanja.
 

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto VODJA MEHANIČNE DELAVNICE v PC Mehanizacija.


1 referent za varstvo cest, projektant (m/ž)
v enoti Vzdrževanje

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          izobrazba: višja šola gradbene smeri, VI. stopnja,
-          zahtevane delovne izkušnje: 2 leti,

Prednost bodo imeli kandidati z opravljenim strokovnim izpitom.

Opis delovnega mesta:
Pripravljanje podlag za izdajo dovoljenj in soglasij za posege v varnostnem pasu ceste, obveščanje organov o ukrepih na cestah, vodenje evidenc, projektiranje prometnih ureditev ter druga dela.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 6 mesece, z možnostjo podaljšanja.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto referent za varstvo cest, projektant.


1 strojnika (m/ž)

v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, ali drugo ustrezno izobrazbo, IV.stopnja,
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM,
-          vozniški izpit B-kategorije, vozniški izpit za traktor in lastno vozilo,
-          prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami TGM ter izkušnjami C in E kategorije.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen  čas 12 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v PC Mehanizacija.


1 voznika (m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, mehanične ali druge ustrezne smeri (IV. stopnja)
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          pridobljeno licenco za voznika in veljavno kodo 95,
-          vozniški izpit B in C-kategorije,
-          prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami C in E- kategorije ter izkušnjami s TGM.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si, najkasneje do 9. 8. 2018.

Kandidati naj na vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto VOZNIK v PC Mehanizacija.


1 tesar (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:

-          poklicno šolo tesarja,
-          želena znanja: NPK za voznika, vozniški izpit B, C kategorije, tečaj TGM, druga znanja …


1 informatik (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoko ali alternativno višjo strokovno izobrazbo - VII. oz. VI. stopnje zahtevnosti računalniške smeri,
-          znanje iz področja ekonomije in/ali gradbeništva,
-          obvladovanje računalniških programov, omrežij in operacijskih sistemov,
-          vozniški izpit B kategorije,
-          aktivno znanje angleškega jezik

Fotogalerija