prosta delovna mesta

Iščemo nove sodelavce

V družbi CPK d.d. se zavedamo, kako pomemben je razvoj sodelavcev za ohranjanje konkurenčnosti v dinamični panogi, s katero se naše podjetje ukvarja. Zato iščemo ambiciozne, zagnane in sposobne sodelavce, ki si želijo novih izzivov in v kolektiv doprinesti novo energijo ter novo moč za bolj uspešno poslovanje.

V dinamičen kolektiv vabimo gradbenike, ekonomiste, komercialiste, pravnike, informatike in druge, ki bodo visoko zavzeti in motivirani.

Prepričani smo, da sta kakovosten in strokoven kader ključ do uspeha družbe in da so ljudje tisti, ki ustvarjajo pozitivno klimo v družbi, zato vas vabimo, da prijave skupaj z življenjepisom in potrdilom o izobrazbi pošljete po pošti na naslov: CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-pošto: info@cpk.si.

CPK, d.d. družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, zaposli:

1 direktorja za pravno in organizacijsko področje (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          izobrazba: visoka (univ. ali strok.) šola družboslovne smeri, VII. stopnja,
-          zahtevane delovne izkušnje: 3 leta,
-          natančnost in zanesljivost, vodstvene in organizacijske sposobnosti,

Zahtevana znanja:
-      vozniški izpit B kategorije
-      aktivno znanje tujega jezika (angleščina, italijanščina, hrvaščina),

Opis delovnega mesta:

Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, organiziranje pravnih zadev, pripravljanje aktov, načrtovanje in izvajanje kadrovske politike ter izobraževanja, organiziranje poslovanja, sistematizacije, vodenje raziskav, izboljševanje oz. razvijanje konceptov, teorij in operativnih metod povezanih s kadrovskimi in splošnimi zadevami vključno s plačnim sistemom, varovanje in zaščita lastnine, oseb in poslovnih skrivnosti, obvladovanje ogroženosti, tveganj in izrednih dogodkov, vodenje fizičnega in tehničnega varovanja, po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si najkasneje do 26. 2. 2019.

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto direktor za pravno in organizacijsko področje.1 strojnika (m/ž)
v enoti kamnolom Razdrto

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, ali drugo ustrezno izobrazbo, IV.stopnja,
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM z izkušnjami.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje zemeljskih del z delovnimi stroji, izvajanje del strojnika postrojenja, tekoče vzdrževanje in čiščenje strojev, redno obveščanje nadrejenega o okvarah na stroju in o ugotovljenih nepravilnostih ter ostale naloge.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen  čas 12 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v enoti Kamnolom Razdrto.


1 voznika
(m/ž)
v enoti Kamnolom Črni Kal

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, mehanične ali druge ustrezne smeri (IV. stopnja)
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          pridobljeno licenco za voznika in veljavno kodo 95,
-          vozniški izpit B in C-kategorije,
-          prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami C - kategorije ter izkušnjami s TGM.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati naj na vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto VOZNIK v enoti Kamnolom Črni Kal.


1 vodja PC Mehanizacije (m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka (univ. ali strok.) ali alternativno višja šola strojne ali ali druge ustrezne smeri,
-          3 leta delovnih izkušenj v stroki,
-          vozniški izpit B kategorije.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, načrtovanje večjih popravil in nabav nove mehanizacije in rezervnih delov, kontrola porabe in nabave goriv in maziv, analiziranje in vodenje evidenc o prometnih nezgodah in prekrških, vodenje organiziranje in nadziranje poslovanja mehaničnih delavnic, skrb in nadzor nad izkoriščenostjo voznih in strojnih kapacitet, po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati naj na vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto vodja PC Mehanizacije v PC Mehanizacija.


1 strokovni sodelavec za varstvo pri delu (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          izobrazba: višja šola družboslovne ali druge ustrezne smeri, VI. stopnja,
-          zahtevane delovne izkušnje: 2 leti,
-          natančnost, zanesljivost, organizacijske sposobnosti in sposobnost komuniciranja,

Zahtevana znanja:
-      strokovni izpit iz varstva pri delu,
-      izpit za pooblaščenca za požarno varnost
-      vozniški izpit B kategorij

Želeno znanje:
-      pasivno znanje tujega jezika (angleščine ali italijanščine)
-      tečaj za pridobitev osnovnih pedagoško andragoških znanj za izvajalce usposabljanja za varno del
-     strokovni izpit o varstvu pri delu za koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih.

Opis delovnega mesta:

Spremljanje zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, pripravlja osnove za interne predpise, organizira in izvaja preizkuse znanja iz VPD, svetuje vodjem za izvajanje predpisov iz VPD, kontroliranje izvajanja ukrepov iz VPD, vodenje evidenc, sestavljanje poročil, izvajanje aktivnosti za varno in zdravo delo v družbi ter druga dela.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto strokovni sodelavec za varstvo pri delu.


1 tesar (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:

-          poklicno šolo tesarja,
-          želena znanja: NPK za voznika, vozniški izpit B, C kategorije, tečaj TGM, druga znanja …


1 informatik (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoko ali alternativno višjo strokovno izobrazbo - VII. oz. VI. stopnje zahtevnosti računalniške smeri,
-          znanje iz področja ekonomije in/ali gradbeništva,
-          obvladovanje računalniških programov, omrežij in operacijskih sistemov,
-          vozniški izpit B kategorije,
-          aktivno znanje angleškega jezik
 

Fotogalerija