prosta delovna mesta

V družbi CPK, d. d., se zavedamo, kako pomemben je razvoj sodelavcev za ohranjanje konkurenčnosti v dinamični panogi, s katero se naša družba ukvarja. Zato iščemo ambiciozne, zagnane in sposobne sodelavce, ki si želijo novih izzivov in bodo v naš kolektiv doprinesli novo energijo ter novo moč. 

Prepričani smo, da sta kakovosten in strokoven kader ključ do uspeha družbe in da so ljudje tisti, ki ustvarjajo pozitivno klimo v družbi. Zato vas vabimo, da prijave, vključno z življenjepisom in potrdilom o izobrazbi, pošljete po pošti na naslov: CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

CPK, d. d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, zaposli:


1 vodja enote kamnolom (m/ž)
v enoti kamnolom Razdrto

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoko ali višjo šolo gradbene, strojne smeri ali druge tehnične smeri,
-          2-3 leta delovnih izkušenj,
-          zanimanje za delo v kamnolomu.

Zaželeno je, da ima kandidat opravljen strokovni izpit za tehničnega vodjo rudarskih del.
V primeru, da tega izpita nima, ga bo opravil v določenem roku v času zaposlitve.

Opis delovnega mesta:

Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, organiziranje in sodelovanje pri vzdrževanju naprav, naročanje in sprejemanje rezervnih delov, vodenje evidenc, druga dela po nalogu nadrejenega.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen  čas,  s poskusnim delom 3 mesece.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si, najkasneje do 31. 10. 2021.


1 varilec
(m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne ali varilske smeri (IV. stopnja),
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          vozniški izpit B kategorije.

Opis delovnega mesta:
-          opravljanje vzdrževalnih del v delavnici in na terenu,
-          varjenje, avtoličarska dela,
-          vzdrževanje strojev in naprav,
-          izdelovanje nadomestnih delov,
-          druga dela po nalogu nadrejenega.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.


1 strojnik 
(m/ž)
v enoti kamnolom Razdrto

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, ali drugo ustrezno izobrazbo, IV. stopnja,
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM z izkušnjami.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje zemeljskih del z delovnimi stroji, izvajanje del strojnika postrojenja, tekoče vzdrževanje in čiščenje strojev, redno obveščanje nadrejenega o okvarah na stroju in o ugotovljenih nepravilnostih ter ostale naloge.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen  čas,  s poskusnim delom 3 mesece.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si


1 laborant
(m/ž)
v laboratoriju Oddelka za kakovost

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          srednjo šolo kemijske ali gradbene smeri,
-          6 mesecev delovnih izkušenj
-          vozniški izpit B kategorije.

Opis delovnega mesta:
izvajanje kontrole kakovosti materialov, izdelovanje receptur, izvajanje meritev v laboratoriju in na terenu, vodenje evidenc, sestavljanje poročil ter ostala dela po nalogu nadrejenega.

Kraj dela: Senožeče

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen čas 12 mesecev,  s poskusnim delom 3 mesecev ter možnostjo podaljšanja.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si


1 vodja posebnega projekta tujina
(m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka, višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov nizkih in visokih gradenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo

Opis delovnega mesta:
Vodenje posebnih projektov na tujih trgih: načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, analiza trga, spremljanje javnih razpisov in poznavanje področne zakonodaje, pridobivanje del s pripravo ponudb v skladu z razpisno dokumentacijo, pridobivanje vseh dokumentov, potrebnih za pripravo in oddajo pravilnih ponudb, sodelovanje v vseh fazah postopka pridobitve javnega naročila, vodenje in organiziranje poslovnih stikov z namenom izvedbe projektov, vodenje in usmerjanje postopkov pri izvedbi projekta v sodelovanju z ostalimi službami v družbi, sodelovanje pri pripravi pogodb in druge dokumentacije, vodenje evidenc, vodenje in organiziranje del na gradbiščih od pričetka del do predaje investitorju.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si


1 vodja del - vodja gradbišča (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka ali višja šola gradbene smeri,
-          7 let delovnih izkušenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela na gradbiščih, zagotavljanje zavarovanja gradbišč, po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si


1 obračunski tehnik (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          Višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          1 leto delovnih izkušenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje izmer količina na gradbiščih v skladu s pogodbo in predračunom, izvajanje zavarovanja gradbišč, vodenje gradbene knjige in gradbenega dnevnika, vodenje materialnih evidenc, obračunavanje situacij,  po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 3 mesece.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto obračunski tehnik


2 strojnika asfaltne baze
(m/ž)
Asfaltna baza Senožeče

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          srednjo ali poklicno šolo strojne ali elektro smeri,
-          izpit za strojnika TGM,
-          vozniški izpit B kategorije. 

Opis delovnega mesta:
upravljanje in vzdrževanje postrojenja asfaltne baze, delo z nakladačem, sodelovanje pri remontu, tehtanje vozil, druga dela po nalogu nadrejenega.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje  za  določen čas  12 mesecev, s  poskusnim delom 3 mesece.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK asfaltne baze.1 vzdrževalec električnih naprav v asfaltni bazi  (m/ž)
Asfaltna baza Senožeče

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          srednjo ali poklicno šolo elektro smeri ter izkušnje v tej smeri,
-          vozniški izpit B kategorije. 

Opis delovnega mesta:
Izvajanje pregledov in vzdrževanje elektro naprav in inštalacij, zagotavljanje, da se delo izvaja po predpisih iz varstva pri delu in po navodilih o pregledih in preizkusih elektro opreme in naprav ter vodenje evidenc, vodenje evidenc pregledov, popravil, preizkusov in prevzema elektro naprav.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje  za  določen čas  12 mesecev, s  poskusnim delom 3 mesece.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV V asfaltni bazi.


1 voznik (m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, mehanične ali druge ustrezne smeri (IV. stopnja)
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          pridobljeno licenco za voznika in veljavno kodo 95,
-          vozniški izpit B in C-kategorije,
-          prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami C in E- kategorije ter izkušnjami s TGM.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si.

Kandidati naj na vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto VOZNIK v PC Mehanizacija.


1 mehanik
(m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne ali mehanične smeri (IV.stopnja),
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          Vozniški izpit B kategorije,
-          želena znanja: vozniški izpit C kategorije, NPK za voznika.

Opis delovnega mesta:
-          vzdrževanje vozil, strojev in naprav v delavnici in na terenu,
-          kontrola, nastavitve in presoja funkcij in stanja vozil, sklopov in sistemov,
-          priprava vozil za tehnične preglede,
-          čiščenje oz. vzdrževanje uporabljenega orodja,
-          čiščenje delovnega prostora,
-          opremljanje vozil z dodatno opremo in priborom,
-          zamenjava in centriranje pnevmatik,
-          vodenje potrebnih evidenc,
-          po potrebi, svetovanje glede priporočenih pnevmatik glede na vozilo, vožnje,
-          po potrebi opravljanje drugih del v delavnici,
-          posredovanje pravilnih podatkov o opravljenem delu,
-          obveščanje nadrejenega o  ugotovljenih nepravilnostih ter
-          druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto MEHANIK.

 

1 komercialist za nizke gradnje (m/ž)
v oddelku za komercialo

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoko ali alternativno višjo strokovno izobrazbo - VII. oz. VI. stopnje zahtevnosti gradbene smeri,
-          2 leti delovnih izkušenj v stroki,
-          vozniški izpit B kategorije,
-          prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi kvalifikacijami: opravljen strokovni izpit, aktivno znanje tujega jezika, obvladovanje računalniških programov, poznavanje postopkov javnega naročanja.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, raziskovanje tržišča in pridobivanje del, priprava razpisne dokumentacije in analiz, pripravljanje ponudb in pogodb, izdelovanje zahtevnih pred kalkulacij in kalkulacij, priprava cenikov del ter druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE.


1 vodja projektov (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:

-          visoka, višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov nizkih in visokih gradenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, analiza trga, spremljanje javnih razpisov in poznavanje področne zakonodaje, pridobivanje del s pripravo ponudb v skladu z razpisno dokumentacijo, pridobivanje vseh dokumentov, potrebnih za pripravo in oddajo pravilnih ponudb, sodelovanje v vseh fazah postopka pridobitve javnega naročila, vodenje in organiziranje poslovnih stikov z namenom izvedbe projektov, vodenje in usmerjanje postopkov pri izvedbi projekta v sodelovanju z ostalimi službami v družbi, sodelovanje pri pripravi pogodb in druge dokumentacije, vodenje evidenc, vodenje in organiziranje del na gradbiščih od pričetka del do predaje investitorju.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto VODJA PROJEKTOV.


1 strojnik 
(m/ž)
v enoti Vgrajevanje asfalta

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, ali drugo ustrezno izobrazbo, IV. stopnja,
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM z izkušnjami.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje zemeljskih in gradbenih del z delovnimi stroji, tekoče vzdrževanje in čiščenje strojev, redno obveščanje nadrejenega o okvarah na stroju in o ugotovljenih nepravilnostih ter ostale naloge.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen čas 6 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v enoti Vgrajevanje asfalta.


1 strojnik
(m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-       poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, IV. stopnja,
-       6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-       opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM,
-       vozniški izpit B-kategorije in lastno vozilo, tečaj TGM
-       prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami TGM ter izkušnjami C in E kategorije.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen  čas 12 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si 

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v PC Mehanizacija.


1 strokovni sodelavec za varstvo pri delu 
(m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-       izobrazba: višja šola družboslovne ali druge ustrezne smeri, VI. stopnja,
-       zahtevane delovne izkušnje: 2 leti,
-       natančnost, zanesljivost, organizacijske sposobnosti in sposobnost komuniciranja,

Zahtevana znanja:
-      strokovni izpit iz varstva pri delu,
-      izpit za pooblaščenca za požarno varnost
-      vozniški izpit B kategorij

Želeno znanje:
-      pasivno znanje tujega jezika (angleščine ali italijanščine)
-      tečaj za pridobitev osnovnih pedagoško andragoških znanj za izvajalce usposabljanja za varno del
-      strokovni izpit o varstvu pri delu za koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih.

Opis delovnega mesta:

Spremljanje zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, pripravlja osnove za interne predpise, organizira in izvaja preizkuse znanja iz VPD, svetuje vodjem za izvajanje predpisov iz VPD, kontroliranje izvajanja ukrepov iz VPD, vodenje evidenc, sestavljanje poročil, izvajanje aktivnosti za varno in zdravo delo v družbi ter druga dela.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto strokovni sodelavec za varstvo pri delu.


1 tesar (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:

-        poklicno šolo tesarja,
-        želena znanja: NPK za voznika, vozniški izpit B, C kategorije, tečaj TGM, druga znanja …

Fotogalerija