prosta delovna mesta

V družbi CPK, d. d., se zavedamo, kako pomemben je razvoj sodelavcev za ohranjanje konkurenčnosti v dinamični panogi, s katero se naša družba ukvarja. Zato iščemo ambiciozne, zagnane in sposobne sodelavce, ki si želijo novih izzivov in bodo v naš kolektiv doprinesli novo energijo ter novo moč. 

Prepričani smo, da sta kakovosten in strokoven kader ključ do uspeha družbe in da so ljudje tisti, ki ustvarjajo pozitivno klimo v družbi. Zato vas vabimo, da prijave, vključno z življenjepisom in potrdilom o izobrazbi, pošljete po pošti na naslov: CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

CPK, d. d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, zaposli:

ADMINISTRATOR (m/ž)

Kaj nudimo:

 • pogodbo za nedoločen čas s poskusno dobo treh mesecev,
 • možnost osebnostnega in profesionalnega razvoja,
 • možnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • mentorstvo.

Kaj pričakujemo:

 • srednjo šolo ekonomske, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
 • 6-mesecev delovnih izkušenj,
 • obvladovanje računalniških programov in podatkovnih baz,
 • natančnost in zanesljivost,
 • organizacijske sposobnosti,
 •  komunikacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:

 • vodenje materialnih ter drugih evidenc,
 • skrb za prejeto in odposlano pošto,
 • skeniranje in arhiviranje dokumentacije in upravljanje z dokumentnim sistemom družbe
 • skrb za elektronski in fizični arhiv družbe,
 • druga administrativna dela po navodilih nadrejenega.
   

Vloge sprejemamo do 30. 11. 2023 na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si.

  

REFERENT ZA SPLOŠNE ZADEVE (m/ž)
v oddelku za informatiko

KAJ NUDIMO:

 • pogodbo za nedoločen čas s poskusno dobo treh mesecev
 • možnost osebnostnega in profesionalnega razvoja
 • možnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja
 • mentorstvo

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednjo ali višjo strokovno izobrazbo računalniške ali druge ustrezne smeri
 • snovna znanja na področju operacijskih sistemov, omrežij, podatkovnih baz in pisarniške programske opreme
 •  vozniški izpit B kategorije,
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • zaželeno je osnovno poznavanje področja ekonomije in/ali gradbeništva
 • zaželene so delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • skrb za nemoteno delovanje računalniških sistemov
 • nameščanje programske in strojne opreme
 • opravljanje enostavnejših popravil strojne opreme
 • skeniranje dokumentacije in upravljanje z dokumentnim sistemom družbe
 • skrb za elektronski in fizični arhiv družbe
 • pomoč in podpora uporabnikom pri uporabi informacijske tehnologije
   

Vloge sprejemamo do 23. 11. 2023 na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si.

 

VOZNIK (m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:

 • poklicno šolo strojne, mehanične ali druge ustrezne smeri (IV. stopnja)
 • 6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
 • pridobljeno licenco za voznika in veljavno kodo 95,
 • vozniški izpit B in C-kategorije,
 • prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami C in E- kategorije ter izkušnjami s TGM.


Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.
 

VZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV V ENOTI KAMNOLOM ČRNI KAL (m/ž)

Na področju proizvodnje, v enoti kamnolom Črni Kal, potrebujemo novega sodelavca na delovnem mestu vzdrževalec strojev in naprav.

 KAJ NUDIMO:

 • možnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje s sodobnim postrojenjem in mehanizacijo,
 • pogodbo za nedoločen čas s poskusno dobo treh mesecev
   

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednja ali alternativno srednja šola strojne ali mehanične smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit C kategorije,
 • izpit iz varstva pri delu,
 • tečaj za strojnika zahtevnih strojev – TGM,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela, za nemoteno obratovanje strojev, vozil in naprav,
 • natančnost in zanesljivost.
   

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • vzdrževanje strojev in naprav,
 • vožnja demperja.

Če te delo vzdrževalca strojev in naprav zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si.

 

ASFALTER (m/ž)

KAJ NUDIMO:

 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje,
 • pogodbo za določen čas enega leta z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • poklicna šola ustrezne smeri,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • izpit iz varstva pri delu in NPK za asfalterje,
 • natančnost in zanesljivost.

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje del pri polaganju asfalta.


Če te delo asfalterja zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si

 

VODJA POSEBNEGA PROJEKTA TUJINA (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka, višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov nizkih in visokih gradenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo

Opis delovnega mesta:
Vodenje posebnih projektov na tujih trgih: načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, analiza trga, spremljanje javnih razpisov in poznavanje področne zakonodaje, pridobivanje del s pripravo ponudb v skladu z razpisno dokumentacijo, pridobivanje vseh dokumentov, potrebnih za pripravo in oddajo pravilnih ponudb, sodelovanje v vseh fazah postopka pridobitve javnega naročila, vodenje in organiziranje poslovnih stikov z namenom izvedbe projektov, vodenje in usmerjanje postopkov pri izvedbi projekta v sodelovanju z ostalimi službami v družbi, sodelovanje pri pripravi pogodb in druge dokumentacije, vodenje evidenc, vodenje in organiziranje del na gradbiščih od pričetka del do predaje investitorju.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si


VODJA DEL - VODJA GRADBIŠČA (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka ali višja šola gradbene smeri,
-          7 let delovnih izkušenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela na gradbiščih, zagotavljanje zavarovanja gradbišč, po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si


OBRAČUNSKI TEHNIK (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          Višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          1 leto delovnih izkušenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje izmer količina na gradbiščih v skladu s pogodbo in predračunom, izvajanje zavarovanja gradbišč, vodenje gradbene knjige in gradbenega dnevnika, vodenje materialnih evidenc, obračunavanje situacij,  po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 3 mesece.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto obračunski tehnik


MEHANIK (m/ž)

v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne ali mehanične smeri (IV.stopnja),
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          Vozniški izpit B kategorije,
-          želena znanja: vozniški izpit C kategorije, NPK za voznika.

Opis delovnega mesta:
-          vzdrževanje vozil, strojev in naprav v delavnici in na terenu,
-          kontrola, nastavitve in presoja funkcij in stanja vozil, sklopov in sistemov,
-          priprava vozil za tehnične preglede,
-          čiščenje oz. vzdrževanje uporabljenega orodja,
-          čiščenje delovnega prostora,
-          opremljanje vozil z dodatno opremo in priborom,
-          zamenjava in centriranje pnevmatik,
-          vodenje potrebnih evidenc,
-          po potrebi, svetovanje glede priporočenih pnevmatik glede na vozilo, vožnje,
-          po potrebi opravljanje drugih del v delavnici,
-          posredovanje pravilnih podatkov o opravljenem delu,
-          obveščanje nadrejenega o  ugotovljenih nepravilnostih ter
-          druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto MEHANIK.

 

KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE (m/ž)
v oddelku za komercialo

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoko ali alternativno višjo strokovno izobrazbo - VII. oz. VI. stopnje zahtevnosti gradbene smeri,
-          2 leti delovnih izkušenj v stroki,
-          vozniški izpit B kategorije,
-          prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi kvalifikacijami: opravljen strokovni izpit, aktivno znanje tujega jezika, obvladovanje računalniških programov, poznavanje postopkov javnega naročanja.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, raziskovanje tržišča in pridobivanje del, priprava razpisne dokumentacije in analiz, pripravljanje ponudb in pogodb, izdelovanje zahtevnih pred kalkulacij in kalkulacij, priprava cenikov del ter druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE.


STROJNIK (m/ž)

v enoti Vgrajevanje asfalta

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, ali drugo ustrezno izobrazbo, IV. stopnja,
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM z izkušnjami.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje zemeljskih in gradbenih del z delovnimi stroji, tekoče vzdrževanje in čiščenje strojev, redno obveščanje nadrejenega o okvarah na stroju in o ugotovljenih nepravilnostih ter ostale naloge.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen čas 6 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v enoti Vgrajevanje asfalta.


STROJNIK (m/ž)

v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-       poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, IV. stopnja,
-       6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-       opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM,
-       vozniški izpit B-kategorije in lastno vozilo, tečaj TGM
-       prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami TGM ter izkušnjami C in E kategorije.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen  čas 12 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si 

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v PC Mehanizacija.


STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO PRI DELU (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-       izobrazba: višja šola družboslovne ali druge ustrezne smeri, VI. stopnja,
-       zahtevane delovne izkušnje: 2 leti,
-       natančnost, zanesljivost, organizacijske sposobnosti in sposobnost komuniciranja,

Zahtevana znanja:
-      strokovni izpit iz varstva pri delu,
-      izpit za pooblaščenca za požarno varnost
-      vozniški izpit B kategorij

Želeno znanje:
-      pasivno znanje tujega jezika (angleščine ali italijanščine)
-      tečaj za pridobitev osnovnih pedagoško andragoških znanj za izvajalce usposabljanja za varno del
-      strokovni izpit o varstvu pri delu za koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih.

Opis delovnega mesta:

Spremljanje zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, pripravlja osnove za interne predpise, organizira in izvaja preizkuse znanja iz VPD, svetuje vodjem za izvajanje predpisov iz VPD, kontroliranje izvajanja ukrepov iz VPD, vodenje evidenc, sestavljanje poročil, izvajanje aktivnosti za varno in zdravo delo v družbi ter druga dela.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto strokovni sodelavec za varstvo pri delu.

Fotogalerija