prosta delovna mesta

V družbi CPK, d. d., se zavedamo, kako pomemben je razvoj sodelavcev za ohranjanje konkurenčnosti v dinamični panogi, s katero se naša družba ukvarja. Zato iščemo ambiciozne, zagnane in sposobne sodelavce, ki si želijo novih izzivov in bodo v naš kolektiv doprinesli novo energijo ter novo moč. 

Prepričani smo, da sta kakovosten in strokoven kader ključ do uspeha družbe in da so ljudje tisti, ki ustvarjajo pozitivno klimo v družbi. Zato vas vabimo, da prijave, vključno z življenjepisom in potrdilom o izobrazbi, pošljete po pošti na naslov: CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si.

CPK, d. d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, zaposli:

VOZNIK (m/ž)
v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:

 • poklicno šolo strojne, mehanične ali druge ustrezne smeri (IV. stopnja)
 • 6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
 • pridobljeno licenco za voznika in veljavno kodo 95,
 • vozniški izpit B in C-kategorije,
 • prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami C in E- kategorije ter izkušnjami s TGM.


Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.
 

VODJA PC OPERATIVA (m/ž)

CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, si je v svoji 60-letni tradiciji utrdila prisotnost v primorsko-notranjski regiji. Z jasno zastavljeno razvojno strategijo – utrditi položaj med najvplivnejšimi družbami na področju gradnje in vzdrževanja cest ter drugih objektov na območju Slovenije in sosednjih držav – svoj položaj utrjujemo tudi širše.

V svoje vrste vabimo kandidate za delovno mesto VODJA PC OPERATIVA.

KAJ NUDIMO:

 • dinamično in urejeno delovno okolje,
 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • pogodbo za nedoločen čas s šestmesčnim poskusnim delom.

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • visoko ali višjo šolo gradbene, ekonomske ali druge ustrezne smeri ali srednjo šolo in 5 let delovnih izkušenj,
 • 4 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje tujega jezika,
 • izpit B-kategorije,
 • obvladovanje računalniških programov,
 • natančnost in zanesljivost,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti.

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela PC-ja,
 • vodenje in organiziranje del med enotami Gradbišča, Vgrajevanje asfalta in Vzdrževanje,
 • priprava planov in druge dokumentacije za izvedbo aktivnosti PC-ja,
 • usklajevanje del in aktivnosti z ostalimi prihodkovnimi centri,
 • nadzor nad delom enot Gradbišča, Vgrajevanje asfalta in Vzdrževanje,
 • sodelovanje pri razpisih, pridobivanju del in pripravi cenikov,
 • sodelovanje pri pripravi pogodb in ostale dokumentacije.

Če želiš postati del naše ekipe svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si

 

VZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV V ENOTI KAMNOLOM ČRNI KAL (m/ž)

Na področju proizvodnje, v enoti kamnolom Črni Kal, potrebujemo novega sodelavca na delovnem mestu vzdrževalec strojev in naprav.

 KAJ NUDIMO:

 • možnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje s sodobnim postrojenjem in mehanizacijo,
 • pogodbo za nedoločen čas s poskusno dobo treh mesecev
   

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • srednja ali alternativno srednja šola strojne ali mehanične smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit C kategorije,
 • izpit iz varstva pri delu,
 • tečaj za strojnika zahtevnih strojev – TGM,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela, za nemoteno obratovanje strojev, vozil in naprav,
 • natančnost in zanesljivost.
   

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • vzdrževanje strojev in naprav,
 • vožnja demperja.

Če te delo vzdrževalca strojev in naprav zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si.

 

ASFALTER (m/ž)

KAJ NUDIMO:

 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • dinamično delovno okolje,
 • pogodbo za določen čas enega leta z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • poklicna šola ustrezne smeri,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • izpit iz varstva pri delu in NPK za asfalterje,
 • natančnost in zanesljivost.

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje del pri polaganju asfalta.


Če te delo asfalterja zanima, nam svojo pisno ponudbo pošlji na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na info@cpk.si

 

KONTROLER POSLOVANJA (m/ž)

K sodelovanju vabimo novega sodelavca na delovnem mestu kontroler poslovanja.

KAJ NUDIMO:

 • dinamično in urejeno delovno okolje,
 • dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja,
 • pogodbo za določen čas šestih mesecev z možnostjo podaljšanja.

 KAJ PRIČAKUJEMO:

 • visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega in italijanskega jezika,
 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost organiziranja.

 OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • svetovanje, načrtovanje in uvajanje sistemov za proračunsko in računsko kontrolo,
 • kontroliranje preglednosti poslovnih (finančnih) rezultatov, procesov in strategij,
 • koordiniranje in organiziranje sistema poročanja,
 • zagotavljanje potrebnih informacij managementu.

 

VODJA POSEBNEGA PROJEKTA TUJINA (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka, višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov nizkih in visokih gradenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo

Opis delovnega mesta:
Vodenje posebnih projektov na tujih trgih: načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, analiza trga, spremljanje javnih razpisov in poznavanje področne zakonodaje, pridobivanje del s pripravo ponudb v skladu z razpisno dokumentacijo, pridobivanje vseh dokumentov, potrebnih za pripravo in oddajo pravilnih ponudb, sodelovanje v vseh fazah postopka pridobitve javnega naročila, vodenje in organiziranje poslovnih stikov z namenom izvedbe projektov, vodenje in usmerjanje postopkov pri izvedbi projekta v sodelovanju z ostalimi službami v družbi, sodelovanje pri pripravi pogodb in druge dokumentacije, vodenje evidenc, vodenje in organiziranje del na gradbiščih od pričetka del do predaje investitorju.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si


VODJA DEL - VODJA GRADBIŠČA (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoka ali višja šola gradbene smeri,
-          7 let delovnih izkušenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela na gradbiščih, zagotavljanje zavarovanja gradbišč, po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si


OBRAČUNSKI TEHNIK (m/ž)

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          Višja ali srednja šola gradbene smeri,
-          1 leto delovnih izkušenj,
-          želena znanja: vozniški izpit B kategorije.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje izmer količina na gradbiščih v skladu s pogodbo in predračunom, izvajanje zavarovanja gradbišč, vodenje gradbene knjige in gradbenega dnevnika, vodenje materialnih evidenc, obračunavanje situacij,  po nalogu nadrejenega opravlja še druga dela.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  nedoločen čas,  s  poskusnim delom 3 mesece.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto obračunski tehnik


MEHANIK (m/ž)

v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne ali mehanične smeri (IV.stopnja),
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          Vozniški izpit B kategorije,
-          želena znanja: vozniški izpit C kategorije, NPK za voznika.

Opis delovnega mesta:
-          vzdrževanje vozil, strojev in naprav v delavnici in na terenu,
-          kontrola, nastavitve in presoja funkcij in stanja vozil, sklopov in sistemov,
-          priprava vozil za tehnične preglede,
-          čiščenje oz. vzdrževanje uporabljenega orodja,
-          čiščenje delovnega prostora,
-          opremljanje vozil z dodatno opremo in priborom,
-          zamenjava in centriranje pnevmatik,
-          vodenje potrebnih evidenc,
-          po potrebi, svetovanje glede priporočenih pnevmatik glede na vozilo, vožnje,
-          po potrebi opravljanje drugih del v delavnici,
-          posredovanje pravilnih podatkov o opravljenem delu,
-          obveščanje nadrejenega o  ugotovljenih nepravilnostih ter
-          druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto MEHANIK.

 

KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE (m/ž)
v oddelku za komercialo

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          visoko ali alternativno višjo strokovno izobrazbo - VII. oz. VI. stopnje zahtevnosti gradbene smeri,
-          2 leti delovnih izkušenj v stroki,
-          vozniški izpit B kategorije,
-          prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi kvalifikacijami: opravljen strokovni izpit, aktivno znanje tujega jezika, obvladovanje računalniških programov, poznavanje postopkov javnega naročanja.

Opis delovnega mesta:
Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje dela, raziskovanje tržišča in pridobivanje del, priprava razpisne dokumentacije in analiz, pripravljanje ponudb in pogodb, izdelovanje zahtevnih pred kalkulacij in kalkulacij, priprava cenikov del ter druga dela.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge sprejemamo na naslovu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslovu: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto KOMERCIALIST ZA NIZKE GRADNJE.


STROJNIK (m/ž)

v enoti Vgrajevanje asfalta

Od kandidatov/k pričakujemo:
-          poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, ali drugo ustrezno izobrazbo, IV. stopnja,
-          6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-          opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM z izkušnjami.

Opis delovnega mesta:
Izvajanje zemeljskih in gradbenih del z delovnimi stroji, tekoče vzdrževanje in čiščenje strojev, redno obveščanje nadrejenega o okvarah na stroju in o ugotovljenih nepravilnostih ter ostale naloge.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen čas 6 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v enoti Vgrajevanje asfalta.


STROJNIK (m/ž)

v PC Mehanizacija

Od kandidatov/k pričakujemo:
-       poklicno šolo strojne, kovinarske, mehanične ali druge ustrezne smeri, IV. stopnja,
-       6 mesecev delovnih izkušenj v stroki,
-       opravljen tečaj za strojnika zahtevnih strojev gradbene mehanizacije TGM,
-       vozniški izpit B-kategorije in lastno vozilo, tečaj TGM
-       prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami TGM ter izkušnjami C in E kategorije.

Z   izbranim   kandidatom/ko  bomo  sklenili  delovno  razmerje  za  določen  čas 12 mesecev,  s poskusnim delom 2 meseca.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si 

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto STROJNIK v PC Mehanizacija.


STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO PRI DELU (m/ž)


Od kandidatov/k pričakujemo:
-       izobrazba: višja šola družboslovne ali druge ustrezne smeri, VI. stopnja,
-       zahtevane delovne izkušnje: 2 leti,
-       natančnost, zanesljivost, organizacijske sposobnosti in sposobnost komuniciranja,

Zahtevana znanja:
-      strokovni izpit iz varstva pri delu,
-      izpit za pooblaščenca za požarno varnost
-      vozniški izpit B kategorij

Želeno znanje:
-      pasivno znanje tujega jezika (angleščine ali italijanščine)
-      tečaj za pridobitev osnovnih pedagoško andragoških znanj za izvajalce usposabljanja za varno del
-      strokovni izpit o varstvu pri delu za koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih.

Opis delovnega mesta:

Spremljanje zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, pripravlja osnove za interne predpise, organizira in izvaja preizkuse znanja iz VPD, svetuje vodjem za izvajanje predpisov iz VPD, kontroliranje izvajanja ukrepov iz VPD, vodenje evidenc, sestavljanje poročil, izvajanje aktivnosti za varno in zdravo delo v družbi ter druga dela.

Z  izbranim  kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s  poskusnim delom 6 mesecev.

Vloge je potrebno oddati po pošti na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na e-naslov: info@cpk.si

Kandidati/ke naj v vlogi navedejo, da se prijavljajo na prosto delovno mesto strokovni sodelavec za varstvo pri delu.

Fotogalerija