reference

2018

Sanacija nevarnih mest na G+R cestah na območju RS
Preplastitev vozišča R2-409/310 Matavun-Kozina od km 4.847 do 5.700 in G1-7/355 Podgrad - Obrov od km 1.217 do 1.437 in od km 1.666 do 2.050
Gradbena dela za ureditev štiripasovnice s krožiščem K3 na Ankaranski cesti v Kopru
Cesta na Polane - gradnja infrastrukture 2
Obnova voz. konstr. Ajdovščina-Selo, Selo-Vogrsko

2017

Prepl. ceste in izvedba novega pločnika Na Pristavi
Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa, 3. faza
Obnova Feiblove ulice
Ureditev kom. in prom. inf Izletniške ul Ljubljana
Posodobitev občinskih cest Velike Bloke in Volčje
Krožišče K1 v Sežana
Izgradnja krožišča pri sodišču v Kranju
Sanacija - razširitev nevarnih ožin na cesti R3-624/3721 Loka-Podpeč-Rakitovec - 57737/16
Obnova vozišča R3-754 ods. 1493 Planina - Unec - 57301/16 - JV CPK + CPG d.d.
Preplastitev vozišča R2-409/310 Matavun - Kozina
Športno igrišče v Podkraju
Preplastitev vozišča Starod-Podgrad Koper-Dragonja
Rekonstrukcija ceste R3-622/6848 Goriče - Kal, faza 2 b
Izvedba krožišča na transportni poti T1 ob skladišču 19

2016

Urejanje kanalizacije v Kazarjah
Sanacija plazu na LC Otalež - Jazne
Asfaltiranje ceste Sinja Gorica

2015

Trasa HC na odseku HC Koper - Izola
Utrditev skladiščnih in manipulativnih površin kontejnerskega terminala (DEPO faza A) v Luki Koper
Navezava Južne ceste v Izoli na obstoječo Obalno cesto
Manjša investicisjka vzdrževalna dela na voziščih AC in HC

2014

Rekonstrukcija ceste Sončnega nabrežja v Izoli s pripadajočo komunalno infrastrukturo
Preplastitev ceste G1-7 Podgrad - Obrov in izgradnja hodnikov za pešce skozi Podgrad
Ureditev glavne ceste skozi območje naselja Seča
Komualna oprema industrijske cone v Ilirski Bistrici, 1. faza
Zamenjava umetne trave in ureditev pešpoti v športnem parku Bonifika
Daljinska kolesarska povezava D8 MMP Škofije- MMP Sečovlje

2013

Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad - 1. faza
Cesta C v OC Lucija - navezava na 3. etapo
Izgradnja pločnika vključno s podpornimi zidovi in javno razsvetljavo ob Belokriški cesti
Rekonstrukcija ceste v Gornje Ležeče
Gradbena dela za izgradnjo krožišča K3 v Ilirski Bistrici
Obnova voziščne konstrukcije Gabrk - Kozina in Divača - Kozina ter izgradnja KK ter TK omrežja
Preplastitev cest Pudob - Babno polje in Rakek - Logatec
Ureditev počivališča bertor na odseku Dolnji Zemon
Cesta G2-106/0261 Škofljica - Rašica, dograditev pasu za počasna vozila
Vodovod Goriče - Gorenje jezero
Fotogalerija