reference

2023

Ureditev priključka LC 177405 (Železniška cesta) na državni cesti R2-406/1407 Škofije Lazaret v km 2,170
Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji
Izgradnja komunalne infrastrukture rotora na križanju Trgovačke ulice, ulice Ernesta Miloša i E. Pascalia
Ureditev skladiščne površine blok E za potrebe KT
Komunalna oprema v IC Bač - 1.faza
Gradnja infrastrukture Tržaške ceste, Stritarjeve ulice in Jenkove ulice - vzhod v Postojni
Sanacija občinske ceste LC št. 312 271 - Koprska cesta v Portorožu
Gradnja objekta za potrebe vzdrževanja železniških vozil na železniški postaji Koper tovarna
Ureditev krožnega križišča na R3 741 odsek 0235 z lokalno cesto LC177061 Škofije - Tinjan v km 1,5+0.0
Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja)
Sanacija vozišča na MMP Dragonja na cesti G1-11/1062 Koper - Dragonja v km 14.690
Sanacija občinske LC št. 312 231 Dragonja - Sv. Peter
Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na odseku 3718 Kastelec-Podgorje od km 1.697 do km 2.055
Preplastitev ceste G1-11, odsek 1062 Koper - Dragonja od km 2.750 do km 5.400
Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče Brezovica od km 0,900 do km 2,90
Ureditev parkirišča za avtodome, osebna vozila in postajališča za avtobus in počivališča
Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko - 61545/20
Prenova ceste Parje - Juršče
Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica-Pivka od km 14+025 do km 14+940
Rekonstrukcija Tankovske ceste 1. faza/2. etapa
Sanacija skladiščne površine S4 (PC TRTT-EET) v Luki Koper

2022

Urejanje komunalne infrastrukture v Hraščah
Rekonstrukcija JP 726771 Gubčeva 16 z izvedbo komunalno infrastrukturo
Most na LC 135171 Koseze-Mala Bukovica
Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter sanacija voz. konstrukcije na priključkih Blagovica, Lukovica, Krtina, Senožeče, Divača, Šentilj, Kozina; sklop 4, sklop 5 in sklop 6
Sanacija vozišča G2-111/373 Ruda-Valeta, od km 1,195 do km 2,297 in G2-111/773 Ruda - Valeta od km 0,440 do km 2,324
Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670
Sanacija ceste R2-404/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica, od km 2,192 do km 2,860
Rekonstrukcija dela JP 636111 v Kosezah
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 177270 Reparec -Pregara, od km 3,376 do km 3,050 (L=326 m)
Obnova hidrantnega omrežja v skladiščih 20A-C, 21A-D, 22A-D in 26A-C II. faza
Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 135071 Mežnarija - Podstenje
Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem (nivo ukrepa 1) - SKLOP 3
Sanacija asfaltnih površin, zaščitnega kotnika tirnice in poškodbe betona ob vezu 7A na kontejnerskem terminalu
Posodobitev občinskih cest v Občini Bloke 2022
Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana
Ureditev obračališča in novega parkirišča na Oljčni poti ob osnovni šoli
Izgradnja ceste za biatlonski center
Ureditev cestne infrastrukture Fiesa - II. faza
Asfalterska dela na pristaniški infrastrukturi v letih 2021-2022

2021

Preplastitev voziščne konstrukcije odsekov Kozina - Črni Kal in Črni Kal - Sermin
Obnova hidrantnega omrežja v skladiščih Luke Koper
Ureditev ceste Štanjel - Dutovlje in Dutovlje - Sežana
Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo v občini Izola
Asfaltiranje platoja na Kozini
Protiprašna zaščita na cesti Stari trg - Loški potok
Gradnja infrastrukture na Tržaški cesti, Stritarjevi ulici in Jenkovi ulici
Preplastitev voziščne konstrukcije odsekov Gabrk - Sežana in Sežana - Fernetiči
Urejanje komunalne infrastrukture v Hraščah
Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih
Izvajanje del na odseku Raskrižje Lacoop - križišče Parens v Poreču
Asfalterska dela na pristaniški infrastrukturi Luke Koper
Rekonstrukcija dela ceste Žurkovo

2020

Prometna ureditev ob Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica
Obnova vozišča Dornberk - Štanjel
Ureditev kanalizacije na območju Ulice ob starem zidovju v Izoli
Ureditev cestne infrastrukture "Fiesa"
Oživitev nekdanjega sejmišča v Hrpeljah, Izgradnja parkirišča za avtodome v Hrpeljah
Ureditev ceste v Skadanščino
Gradbena dela za ureditev krožišča Markovščina
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, 2. sklop
Ureditev skozi Novo vas

2019

Sanacija lokalne ceste Babiči Boršt ter Boršt Glem
Sanacija transportne poti S4 od K14 do KŽ11
Dodatni vhod v pristanišče za osebna vozila
Izgradnja zbirnega centra v Hudem Vrhu
Sanacija občinskih cest na območju zaselka Rožnik
Mini krožno križišče Pobegi
Gradbena dela za ureditev ceste skozi Begunje
Izvedba asfaltiranja makadamskega platoja v Sežani
EKK SN, NN in TP Hrašče
Obnova dela lokalne ceste Sirči- Belvedur-Hrvoji
Rušenje cestninskih postaj Senožeče, Divača,Kozina

2018

Posodobitev makadamske ceste Il. Bistrica - Grda Draga
Urejanje komunalne infrastrukture v Hraščah
Rušitev in preureditev cestninskih postaj - sklop 1
Obnova voz. konstrukcije. Ajdovščina - Selo, Selo - Vogrsko
Ureditev ceste skozi naselje Križ
Ureditev kolesarske in šolske poti na Vrhniki
Gradbena dela za ureditev štiripasovnice s krožiščem K3 na Ankaranski cesti v Kopru
Preplastitev vozišča R2-409/310 Matavun - Kozina od km 4.847 do 5.700 in G1-7/355 Podgrad - Obrov od km 1.217 do 1.437 in od km 1.666 do 2.050
Sanacija nevarnih mest na glavnih in regionalnih cestah na območju RS
Rekonstrukcija ceste Šepulje - Dobravlje
Cesta na Polane - gradnja infrastrukture 2
Rekonstrukcija lokalne ceste Griže - odcep Sela
Investicijsko vzdrževalna dela na voziščih AC in HC
Preplastitev ceste Divača - Famlje
Sanacija občinskih cest na območju zaselka Rožnik
Fotogalerija