kamnolom Razdrto

Kamnolom Razdrto leži ob regionalni cesti Ljubljana - Koper, 700 m južno od vasi Razdrto. Območje kamnoloma se nahaja v občinah Postojna in Divača.

Pridobivanje apnenca v kamnolomu Razdrto poteka že vrsto let. Zaradi izredno kakovostnega materiala je njegova uporabnost iz leta v leto širša in s tem tudi proizvodnja, ki je narasla od proizvodnje cca 70.000 m3 / letno v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, na cca. 120.000 do 130.000 m3 v sedanjem času.

V letih 1980 in 1981 je bilo postavljen novo postrojenje za drobljenje in sejanje materiala z odpraševalno napravo. Leta 1991 pa sta bila zgrajena dva jeklena silosa (kapacitete cca. 150 m3 vsak), za najfinejše frakcije. Z izgradnjo silosov se je preprečilo prašenje v okolico.

Proizvodnja je v letih 1981 do 1988 potekala v dveh izmenah, od leta 1989 dalje pa v eni izmeni. V kamnolomu Razdrto je trenutno (december 2011) zaposlenih deset delavcev.

Proizvedeni materiali iz kamnoloma Razdrto so ustrezni za asfalte, betone, malte in spodnje nosilne plasti.

V kamnolomu Razdrto proizvajamo naslednje materiale:

  • mleti pesek 0 - 4 mm
  • drobljence 4 - 8, 8 - 11, 11 - 16, 16 - 22, 22 - 32 mm
  • betonsko mešanico 0 - 16 mm
  • mleti tampon 0 - 32, 0 - 45 in 0 - 63 mm
  • tampon 0 - 32 mm
  • nasipni material 0 - 125 mm
  • ciklonsko moko

Na etažah pa pripravljamo tudi:

  • lomljenec - odminiran
  • lomljenec - izbran
  • lomljenec - bloki

Vizitka

Telefon: 05 757 70 15
Faks: 05 757 71 90

Fotogalerija