kamnolom Črni Kal

Kamnolom Črni Kal velja za najstarejši kamnolom na Primorskem, saj izkoriščanje tamkajšnjih materialov sega v čas pred drugo svetovno vojno. Sprva ročno nakladanje surovin je danes posodobljeno in mehanizirano. 

Glede na petrografske in mehanske lastnosti na kamnolomu pridobljeni apnenec uvrščamo med visokokakovostne surovine. 

V okviru kamnoloma poteka predelava v pesek, drobljence in tamponske materiale, primerne za betone in voziščne konstrukcije. Obenem se pripravlja lomljenec (odminiran ali izbran) in različno veliki bloki za zaščito morske obale in vodotokov. Zmogljivost postrojenja kamnoloma je 75.000 m3 zdrobljenih materialov letno.  

Glavne značilnosti kamna in frakcij:

  • odpornost proti zmrzovanju je 0 odstotkov
  • tlačna vrednost je 214 Mpa
  • obraba pri brušenju po JUS B.B8.05 je 9,2 cm3 / cm2

V kamnolomu proizvajamo naslednje frakcije:

  • mleti pesek 0 - 4 mm
  • drobljenci 4 - 8, 8 - 16, 16 - 32 mm
  • tampone in mlete tampone 0 - 32 in 0 - 125 mm

Vizitka

Telefon: 05 659 27 03
Faks: 05 659 23 43

Fotogalerija