Razpis za zbiranje ponudb za prodajo stanovanja

Predmet razpisa je prodaja stanovanja številka 12, ki se nahaja na naslovu Gubčeva 9, Ilirska Bistrica ( ID znak: del stavbe 2524-929-12 ). Stanovanje se nahaja v 4. nadstropju in ima skupno površino 42,6 m2, oz. 35,3 m2 uporabne površine. Izhodiščna prodajna cena za predmet razpisa je 39.000,00 EUR.

 

Objava razpisa.pdf

Priloge k objavi.pdf

Osnutek prodajne pogodbe za stanovanje Gubčeva 9 IB.pdf

 

nazaj Fotogalerija