Od 1. julija bomo avtoceste in hitre ceste plačevali z vinjeto

datum: 06.04.2008

kategorija: Novice

 

Vlada je v četrtek, 20. marca 2008, potrdila načrt uvedbe vinjet za cestninjenje na slovenskih avtocestah, po katerem bodo vinjete potrebne od 1. julija 2008 naprej. Vinjete bodo uvedene za vsa vozila do največje dovoljene mase 3,5 t, pri čemer bo lahko tako vozilo vleklo tudi priklopnik, ne glede na težo priklopnika. Vinjete bodo v prodaji predvidoma po 15. juniju, če pa zaradi kakršnega koli razloga vinjet do 1. julija ne bo možno kupiti, bomo ob nakupu prejeli posebno potrdilo, ki ga bomo naknadno zamenjali za vinjeto.

Vinjeta bo potrebna na vseh avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju Darsa. To pomeni, da bo vinjeta obvezna tudi na tistih avtocestnih odsekih, ki se do sedaj niso plačevali npr. Ljubljana – Grosuplje, ter na obvoznicah npr .na ljubljanski obvoznici in hitri cesti skozi Maribor. Cena letne vinjete bo 55 evrov, polletne 35 evrov, za motorna kolesa pa bo v prodaji le letna vinjeta, ki bo stala 27,50 EUR. S 1. julijem bo možno kupiti le polletno vinjeto, ki bo veljala 6 mesecev od dneva nakupa. Letna vinjeta naj bi veljala 14 mesecev, kar pomeni od 1. decembra preteklega leta do 31. januarja prihodnjega leta.

TIPI VINJET IN CENE:

  • letna vinjeta za vozila do 3,5 t: 55 EUR 
  • 6 mesečna vinjeta: 35 EUR 
  • letna vinjeta za motoriste: 27,50 EUR


Kazni za neuporabo vinjete bodo po predlogu novega zakona od 300 do 800 EUR, poleg policije pa jih bodo lahko izrekali tudi Darsovi nadzorniki, prometni inšpektorat in carinska uprava.


Cestnina po 1. juliju za tovornjake in avtobuse

Za vsa ostala vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5t, bo do uvedbe satelitskega sistema cestninjenja, ki naj bi ga po najbolj optimistični verziji uvedli do avgusta 2009, cestnino plačevali po obstoječem cestninskem sistemu. Sredinske steze na cestninskih postajah bodo namenjene vozilom z vinjetami, skrajno desne steze pa bodo sedaj namenjene tovornim vozilom in avtobusom, ki se bodo morali za plačevanje cestnine še vedno ustavljati. Zaenkrat na ministrstvu še preučujejo možnost uporabe ABC kartic za cestninjenje tovornih vozil in avtobusov.


Kako do povračila neamortiziranega dela ABC kartice in naloženega zneska

Lastniki ABC kartic, ki jih je bilo ob koncu leta 2007 kar 286.000, bodo upravičeni do povrnitve denarja naloženega na karticah in neamortizirane vrednosti kartice, ki je prvo leto 16,65 evra, nato pa se vsako leto uporabe zniža za 14,29% ali 2,38 EUR. Kartica se dokončno amortizira v sedmih letih. Vračilo neamortizirane vrednosti pa ne bo veljalo za elektronske tablice brezplačno pridobljene v kateri od promocijskih akcij.

Datum nakupa tablice se bo lahko dokazoval z računom, potrdilom o nakupu elektronske tablice oz. bo starost tablice določena na podlagi podatka, kdaj je bila tablica s to serijsko številko predana v prodajo na prodajno mesto. Povračilo neamortiziranega dela kartice in neporabljenega zneska naloženega na kartici bo možno urediti predvidoma do konca leta 2009 tako, da boste izpolnili posebno VLOGO in jo z ABC kartico s priporočeno pošto poslali na naslov: DARS d. d., Cestninski uporabniški center (ali CUC), Grič 54, 1117 Ljubljana- Dravlje, lahko pa boste kartico in vlogo osebno dostavili v Cestninskem uporabniškem centru v Ljubljani v stavbi DARS na Brdu.

Podrobnejše informacije lahko dobite tudi na brezplačni številki 080 15 03 ali stacionarni telefonski številki: 01-51-88-364.


Z vinjeto do krajših zastojev in manjšega onesnaževanje okolja

Po ocenah prometnega ministra gre za izredno privlačne, ugodne cene, s katerimi želijo pritegniti kar največ državljank in državljanov, da bodo v čim večji meri uporabljali avtoceste in ne vzporednih cest in tako vplivati na varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Tako oblikovane cene vinjet naj bi zagotavljale nekoliko višjo raven pobrane cestnine kot v primeru obstoječega sistema.

Stroški vzpostavitve novega sistem cestninjenja naj bi bili 8 milijonov evrov, kar vključuje stroške tiskanja vinjet, odstranitev obstoječih cestninskih postaj, ki naj bi jih odstranili do 15. septembra letos, in izobraževanje delavcev na Darsu, ki bodo po novem opravljali nadzor nad uporabo vinjet.

Novi sistem plačevanja cestnine bo omogočil hitrejši tok prometa in še posebej v prometnih konicah oziroma v turistični sezoni zmanjšal zastoje na avtocestah. Z uvedbo novega cestninskega sistema želi vlada tudi prispeval k zmanjševanju izpustov CO2 v okolje ter s tem omogočil hitrejše doseganje nacionalnih okoljskih ciljev pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter tako posledično zmanjšal tovrstne stroške v nacionalni bilanci.

(Vir: AMZS)

nazaj Fotogalerija