Zapore prometa in varovanje državniškega obiska kraljice Elizabete II.

datum: 19.10.2008

kategorija: Novice

 

Zvar1aradi obiska kraljica Elizabeta II. in vojvoda Edinburški med 21. in 23. oktobrom 2008 večjih omejitev prometa ne pričakujemo, razen za tisti čas, ko bo na določeni lokaciji ali trasi potovanja potovala varovana oseba. Kratkotrajne mobilne zapore prometa bodo izvajali policisti, ki bodo na vseh večjih križiščih urejali promet glede na dano situacijo, in pa policisti iz spremstva. Zagotavljali bodo čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, ostalim udeležencem v prometu pa nato normalno vključitev v promet. Zastoje je možno pričakovati predvsem na avtocesti Ljubljana - Koper, kjer se na več mestih izvajajo gradbena dela.

Zapore prometa bodo zaradi varnostnih razlogov veljale na območju Policijske uprave Ljubljana, in sicer:
*21. 10. 2008 od 6. ure do 23. 10. 2008 do 10.30 ure:
zaprta bo Miklošičeva cesta od križišča z Dalmatinovo ulico do Nazorjeve ulice. Dostava bo možna do 9.30 ure, na Nazorjevo ulico pa bo dostav možna iz smeri Slovenske ceste.

*22. 10. 2008 med 5. in 15. uro:
na Ciril Metodovem trgu in Krekovem trgu ne bo mogoče parkirati. Dostava bo dovoljena do 9.30 ure

*22. 10. 2008 od 6. do 19. ure:
prepoved parkiranja na parkirišču na Kongresnem trgu. Med 9.30 in 19. uro bo zapora prometa na območju Kongresnega trga (ne bo možno zavijati iz Slovenske ceste na Kongresni trg, kakor tudi ne iz Vegove na Kongresni trg).

* 22. 10. 2008 med 9. in 15. uro:
zapora Ceste slovenskih kmečkih uporov (od Streliške ulice na ljubljanski grad).

Vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, naj zaradi varnosti udeležencev obiska in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu. Priporočamo vam, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo pa prilagodite razmeram na cestah. Svetujemo vam, da vozite strpno in previdno.

Ob tem seveda velja opozorilo voznikom, da se morate ob srečanju policijskih vozil za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, ustaviti, se po možnosti umakniti z vozišča in varovanih koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Z vožnjo lahko nadaljujete takoj, ko mimo vas zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z zeleno in modro lučjo.

Morebitne spremembe bomo sproti objavljali na spletni strani policije ter preko drugih sredstev javnega obveščanja.

V okviru varovanja bodo izvedeni vsi ustrezni varnostni ukrepi, ki bodo zagotavljali optimalno varnost angleške kraljice. Za izvajanje posameznih nalog policije za zagotovitev varnosti bo načrtovano ustrezno število policistov, ki je odvisno od varnostnih razmer oz. ocene ogroženosti varovane osebe, pri čemer bodo upoštevane vse okoliščine oz. elementi, ki bi lahko vplivali na njeno varnost.

(VIR: Policija)

 

nazaj Fotogalerija