Preklic 31. redne seje skupščine družbe CPK d.d.

datum: 20.03.2020

kategorija: Novice

 

 

Koper, 20. 3. 2020

 

PREDMET: PREKLIC 31. REDNE SEJE SKUPŠČINE


V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom družbe upravni odbor delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije ter s tem povezanih ukrepov in posledic, preklicuje 31. redno sejo skupščine delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicano za  30. 3. 2020 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje.

Datum novega zasedanja skupščine bo objavljen naknadno.

Ta preklic sklica skupščine se objavi na enak način kot je bil objavljen sklic 31. redne seje skupščine delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, in sicer na spletnih straneh družbe www.cpk.si in na spletni strani Ajpes.
 


                                   

Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

 

 

nazaj Fotogalerija