Varna vožnja skozi predor

Vožnja skozi predore se bistveno razlikuje od tiste na odprti cesti. Prehitevanje v enocevnih predorih je prepovedano (edini enocevni predor na slovenskih avtocestah je predor Karavanke. V predorih je prav tako prepovedano obračanje, vzvratna vožnja ali ustavljanje v predoru, razen v nujnih primerih, ko lahko vozilo v ustavimo v odstavni niši - v tem primeru moramo vozilo takoj ugasniti! Ob vstopu in izstopu iz predora se, posebej ob slabem vremenu, zelo hitro spremenijo vozne razmere, zato moramo biti bolj pozorni, kot sicer.

Varnost v predorih na slovenskih avtocestah je tehnično podprta z:

nadzorom prometa iz nadzornih centrov preko video sistema,
vgrajenimi sistemi avtomatskega odkrivanja javljanja požarov ter v novejših predorih tudi z avtomatsko detekcijo prometa in zastojev,
vgrajeno prometno signalizacijo in komunikacijsko opremo (semaforji, sistemi za klic v sili, varnostna razsvetljava, ipd.),
zgrajenimi odstavnimi nišami v daljših predorih,
v novejših dvocevnih predorih (Jasovnik, Ločica, Trojane, Podmilj, Kastelec, Dekani, enako bo tudi v predoru Šentvid) s prečnimi povezavami med predorskima cevema.

Kako izgleda pravilna vožnja v predoru?
- Vključite radio in poslušajte prometna obvestila na radiu Slovenija – Val 202.
- Snemite sončna očala.
- Opazujte prometno signalizacijo - pred vstopom v predor bodite pozorni na semaforje, ki so nameščeni na pred vstopom v predor in v nobenem primeru ne zapeljite v predor, če na semaforjih gori rdeča luč!
- Vzdržujte predpisano varnostno razdaljo.
- Vozniki tovornih vozil v predorih ne smejo prehitevati.
- Spoštujte prometne predpise in prometno signalizacijo tako pred predorom kot tudi v njem.
- Obvezno preverite nivo goriva v vozilu in vključite radio še preden zapeljete v predor!

Kaj storimo v primeru zastojev v predoru ali prometne nesreče?
- Vklopite vse štiri utripalke.
- Bodite pozorni na prometno signalizacijo.
- Vzdržujte varnostno razdaljo, ne glede na to, ali se kolona premika počasi ali stoji.
- Če se je kolona ustavila, zapeljite ob skrajni desni rob vozišča in ugasnite motor.
- Upoštevajte navodila upravljavca predora na frekvenci Vala 202 ali preko zvočnikov v predoru.
- Upoštevajte prometno signalizacijo.
- Ne zapuščajte vozila po nepotrebnem.

Kaj storimo v primeru okvire vozila ali udeležnosti v prometni nesreči?
- Vklopite vse štiri utripalke!
- Vozilo umaknite v odstavno nišo, če to ni možno, pa ob skrajni desni rob vozišča!
- Ugasnite motor in pustite ključ v ključavnici za vžig motorja vašega vozila!
- Previdno zapustite vozilo!
- Pokličite pomoč preko telefona za SOS – klic v sili in ne preko mobilnega telefona!
- Morebitnim poškodovanim nudite prvo pomoč!

Zapomnite si: Daljši predori so opremljeni z video nadzorom! Pokličite pomoč izključno preko telefona za SOS – klic v sili! Naredite vse, kar je v vaši moči, da preprečite nadaljne nesreče!

Kaj storimo v primeru zastojev v vnetja požara v vašem vozilu?
Če je možno, z vozilom zapustite predor! V primeru, da to ni možno:
- zapeljite vozilo ob skrajni desni rob vozišča!
- ugasnite motor, ključ pa pustite v ključavnici za vžig motorja vašega vozila!
- takoj zapustite vozilo!
- pokličite pomoč preko telefona za SOS – klic v sili in ne preko mobilnega telefona!
- nudite prvo pomoč poškodovanim!
- če je možno, pogasite požar na vozilu z gasilnim aparatom iz vašega vozila ali aparatom, ki je nameščen v predoru!
- zapustite predor!

Zapomnite si: Kabina za klic v sili ni zatočišče pred požarom, zato se v njej ne zadržujte dlje, kot je potrebno.

Kaj storimo v primeru, da zagori v vozilu pred vami?
- Vklopite vse štiri utripalke!
- Vozilo umaknite v odstavno nišo, če to ni možno, pa ob skrajni desni rob vozišča!
- Ugasnite motor, ključ pa pustite v ključavnici za vžig motorja vašega vozila!
- Takoj zapustite vozilo!
- Pokličite pomoč preko telefona za SOS – klic v sili in ne preko mobilnega telefona!
- Če je možno, pogasite požar na vozilu z gasilnim aparatom, ki je nameščen v predoru!
- Nudite prvo pomoč poškodovanim!
- Zapustite predor!

Zapomnite si: Ogenj in dim sta smrtno nevarna! Rešujte svoje življenje, ne vozila!

Kaj storimo v primeru razlitja nevarne snovi?
- Vklopite vse štiri utripalke!
- Vozilo umaknite v odstavno nišo, če to ni možno pa ob skrajni desni rob vozišča!
- Ugasnite motor, ključ pa pustite v ključavnici za vžig motorja vašega vozila!
- Zapustite vozilo!
- Pokličite pomoč preko telefona za SOS – klic v sili in ne preko mobilnega telefona!
- Nudite prvo pomoč poškodovanim!
- Zapustite predor!

Zapomnite si: Pri zapuščanju predora upoštevajte navodila pristojnih oseb (operaterja, vzdrževalca, gasilca, policista …), ob razlitju nevarnih snovi izven predora pa takoj, ko je mogoče, obvestite 112!

Hitrost in varnostna razdalja sta v predorih stalno nadzirana. Za varnost v predorih lahko največ prispevamo sami, oprema nam je pri tem zgolj v pomoč. Delujmo racionalno in ne ustvarjajmo nepotrebne panike!

Svetujemo vam, da med vožnjo skozi predor poslušate prometna poročila na nacionalnem radiu (frekvence Radia Slovenija: 88.5, 90.0, 90.9, 91.8, 92.9, 94.1, 96.4 FM), saj oprema, ki je vgrajena v avtocestnih predorih, daljših od 500 metrov, omogoča slišnost nacionalnega radia, hkrati pa omogoča nemoteno delovanje frekvenc policijskih in gasilskih enot ter klica v sili, prve pomoči in vzdrževalne avtocestne službe. Poleg tega se lahko upravljavec predora v primeru izrednega dogodka preko teh frekvenc vključi direktno v program nacionalnega radia /(damo v predoru) in voznikom v predoru daje navodila. Najbolj slišne frekvence Radia Slovenija – Vala 202 so označene na znakih pred predorom.

VIR: DARS D.D.

nazaj