Aktualni objekti

datum: 20.09.2021

kategorija: Novice

 

Za naročnika DRSI smo 20.9.2021 pričeli z deli na objektu »Rezkanje, izravnava in preplastitev ceste G2-111/373 Ruda (Izola) – Valeta od km 2,320 do km 3, 020«. Izvedla se bo preplastitev voziščne konstrukcije z globinskimi sanacijami v dolžini 700 m. V sklopu sanacije se izvede tudi preplastitev zaviralnih in pospeševalnih pasov bencinskih servisov Petrol. Sanira se tudi poškodovano kamnitno oblogo na protihrupnih parapetnih zidovih in izvede novo AB krono. Prav tako se izvede nova horizontalna in vertikalna signalizacija, katera ni skladna z veljavno zakonodajo. Predviden zaključek del je 18.11.2021.

Dne 27.9.2021 se pričnejo izvajati dela za naročnika DARS d.d. in sicer na objektu »Preplastitev voziščne konstrukcije AC A1 0061/0661 Kozina - Črni Kal, 0062/0662 Črni Kal - Srmin, 0159 Priključek Kastelec in 0161 Priključek Črni Kal«. Predvidena je obnova voziščne konstrukcije z lokalnimi sanacijami, sanacija obstoječih objektov, zaščita nevarnih mest z novimi varnostnimi ograjami ter obnovi se kraka A in B priključkov Kastelec in Črni Kal.

Rekonstrukcija delno porušenega opornega kamnitega zidu na R3-614/1050 Štanjel – Manče v km 4,500 naročnika DRSI se prične 22.9.2021. Obstoječi kamniti zid se poruši in izvede nova kamnita zložba z ureditvijo odvodnjavanja. Rok dokončana del je predvidoma 6.12.2021.

nazaj Fotogalerija