Napotki za varno vožnjo v vetrovnih dneh

Vozniki vozil, katerih največja dovoljena masa je presega 8 ton, bodite pozorni na prometno signalizacijo in obvestilne portale, ki obveščajo o hitrosti vetra in stopnji zapore. V primeru, da vaše vozilo spada v kategorijo, za katero velja prepoved vožnje na določeni relaciji, ste se dolžni sami izločiti iz prometa ali izbrati alternativno smer. Neupoštevanje omejitev prometa lahko ima hude posledice.

Zmanjšajte hitrost vožnje in vozite še bolj previdno, kot sicer, tudi v primeru, da trenutna stopnja zapore ne omejuje vožnje z vašim motornim vozilom.

Bodite posebej pozorni. Burja namreč nima konstantne smeri in moči, zato vas lahko preseneti z močnimi, nepričakovanimi sunki iz različnih smeri.
Poskušajte se izogibati prehitevanju. Sunek Burje namreč zaobjame tako prehitevajoče kot tudi prehitevano vozilo, sunki Burje pa prazne prikolice tovornih vozil pogosto prestavijo na sosednji prometni pas.

Priporočamo večjo varnostno razdaljo, saj vas lahko med vožnjo zlahka presenetijo različni predmeti, ki jih sunki Burje prestavljajo po zraku (npr. pesek iz brežine, različni odpadki, tudi lažji tovori iz tovornih vozil idr.).

Prometni ukrepi, ki so, v primeru Burje, izvedeni na primorskih cestah:

1. stopnja: hitrost vetra 80-100 km/h oz. 22-28 m/s, zapora za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do nosilnosti 8 ton, za ostala vozila omejitev hitrosti na 40 km/h;
2. stopnja: hitrost vetra 100-130 km/h oz. 28-35 m/s, zapora za kamp prikolice in vsa vozila s ponjavami in hladilniki, za ostala vozila omejitev hitrosti na 40 km/h;
3. stopnja: hitorst vetra 130-150 km/h oz. 36-41 m/s, zapora za kamp prikolice in vsa vozila s ponjavami in hladilniki ter avtobuse, za ostala vozila omejitev hitrosti na 40 km/h;
4. stopnja: hitrost vetra nad 150 km/h oz. nad 41 m/s: zapora za vsa vozila.

VIR: DARS D.D.

nazaj